Phần mềm quản lý phòng khám nhi, khám ngoài giờ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM DTZSOFT


Giải pháp phần mềm quản lý phòng khám DTZSoft.com được thiết kế trên nền tảng công nghệ Web hiện đại và rất ít có phần mềm quản lý phòng khám nào sử dụng nền tảng này, phần mềm áp dụng mô hình điện toán đám mây Cloud Computing nên có thể sử dụng Online ở bất kì nơi nào có Internet, giao diện thân thiện dễ dàng sử dụng, khả năng mở rộng, quản lý dữ liệu tập trung, xử lý dữ liệu nhanh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho phòng khám chuyên khoa nhi, phòng khám tư, phòng mạch khám ngoài giờ, ...

Với những phòng khám có nhu cầu liên thông hệ thống quản lý nhà thuốc Viettel PMS (GPP), KiotViet, Đơn thuốc Quốc Gia hoặc bất kỳ hệ thống khác khi có nhu cầu, DTZSoft đã tích hợp thành công việc quản lý thuốc, toa thuốc kê từ phần mềm DTZSoft về lại phần mềm nhà thuốc một cách dễ dàng, nhanh chóng, chức năng này hầu như tất cả các phần mềm khác đều chưa tích hợp được. Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!

Với phương châm khách hàng cần, DTZSoft sẽ đáp ứng, ngoài các chức năng đã có sẵn, DTZSoft sẵn sàng hỗ trợ khách chỉnh sửa, bổ sung yêu cầu cho phù hợp với nhu cầu, linh động chứ không phải chỉ gán cứng chức năng như một số nhà cung cấp khác!


Phần mềm có tính ổn định cao, được bác sĩ đánh giá cao với hiệu quả vượt trội.
Việc đăng ký khám trở nên đơn giản kết hợp quét Barcode đăng ký nhanh, in số thứ tự khám, in thẻ bệnh nhên, kê toa thuốc nhanh chóng, quản lý lịch sử khám, phát thuốc nhanh hơn do được "in toa thuốc tự động" khi bác sĩ kê toa, làm giảm thời gian bệnh nhân chờ, tăng được thời gian khám bệnh của bác sĩ.

 

Quy trình cơ bản tại phòng khám

 

Quy trình khám cơ bản

I. TÍNH NĂNG:

 

1. Nhận bênh

 - Đăng ký bệnh nhân.

 - Tìm bệnh nhân cũ.

 - Đọc thẻ bệnh nhân từ barcode.

 - Hiển thị thông tin phòng khám.

 - Chuyển phòng khám.

 - In số thứ tự.

 - In thẻ.

 - Hiển thị danh sách bệnh nhân đăng ký theo khoa phòng.

 - Hiển thị danh sách bệnh nhân đăng ký theo dạng cột, theo dạng lưới.

 - Hiển thị thông tin lần khám gần nhất.

 - Quản lý trạng thái bệnh nhân đăng ký: đã đến, chưa đến.

 - Thống kê báo cáo đăng ký khám trong ngày.

2. Lập toa thuốc

 - Hệ thống cho phép lập toa thuốc cho bệnh nhân.

 - Hiển thị thông tin danh sách bệnh nhân chờ.

 - Hiển thị thông tin danh sách bệnh nhân đã khám.

 - Hiển thị thông tin lịch sử các lượt khám bệnh.

 - Chức năng gọi số tự động và gọi số thủ công.

 - Xem lịch sử khám của bệnh nhân cũ.

 - Tìm bệnh nhân đăng ký khám trong phòng khám.

 - Lấy thông tin toa thuốc của lần khám trước.

 - Kiểm tra số lượng tồn khi nhập thuốc.

 - Sử dụng toa thuốc mẫu.

 - Hỗ trợ gõ nhanh chẩn đoán, triệu chứng bệnh.

 - Đồng bộ bệnh nhân từ quầy tiếp nhận bệnh theo thời gian thực.

3. Danh sách bệnh nhân

 - Hiển thị danh sách bệnh nhân đã đăng ký khám.

 - Tìm thông tin bệnh nhân.

 - Thêm mới thông tin bệnh nhân.

 - Cập nhật thông tin bệnh nhân.

 - Xóa thông tin bệnh nhân.

 - In thẻ bệnh nhân.

 - Xuất thông tin bệnh nhân ra Excel.

4. Bán thuốc khách lẻ

 - Thêm mới đơn thuốc.

 - In đơn thuốc.

 - Xem đơn thuốc trước khi in.

 - Kiểm tra số lượng tồn trước khi bán.

5. Bệnh nhân đã phát thuốc

 - Hiển thị thông tin danh sách bệnh nhân đã phát thuốc.

 - In bảng kê.

 - In toa thuốc.

6. Danh sách tên thuốc

 - Hiển thị danh sách thông tin thuốc, số lượng tồn, kho lẻ, kho chẵn, thuốc tính thuế.

 - Quản lý nhóm, quy cách, phân loại thuốc.

 - Cảnh báo số lượng thuốc đến ngưỡng.

 - Tìm, thêm, cập nhật, xóa thông tin thuốc.

 - Xuất danh sách thuốc sang Excel.

7. Nhập thuốc kho chẵn

 - Hiển thị thông tin thuốc kho chẵn.

 - Nhập thuốc vào kho chẵn.

8. Xuất thuốc kho chẵn sang kho lẻ

 - Hiển thi danh sách thuốc kho lẻ.

 - Chuyển thuốc từ kho chẵn sang kho lẻ.

 - Xem số lượng tồn thuốc kho chẵn.

 - Cảnh báo thuốc khi số lượng xuất lớn hơn số lượng tồn.

9. Hoàn thuốc

 - Hoàn thuốc kho lẻ.

 - Hiển thị thông tin hoàn thuốc kho lẻ.

10. Thống kê khám bệnh BC thuế.

 - Hiển thị danh sách bệnh nhân đã khám và lấy thuốc theo ngày.

 - Xuất danh sách khám bệnh sang Excel.

 - In danh sách khám bệnh.

11. Báo cáo thuế

 - Hiển thị bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng.

 - In báo cáo.

 - Xuất báo cáo.

12. Báo cáo sở y tế

 - Hiển thị thông tin bệnh nhân đã khám bệnh tại cơ sở y tế theo mẫu.

 - In báo cáo.

 - Xuất báo cáo.

13. Thống kê khám bệnh

 - Thống kê khám bệnh theo trạng thái, bác sĩ khám, có tính thuế hay không.

 - Xuất danh sách thông tin khám bệnh của bệnh nhân sang Excel.

 - Thống kê chi tiết tiền khám bệnh cấp toa.

- Thống kê chi tiết tiền khám bệnh không cấp toa.

- Thống kê chi tiết tiền bán thuốc lẻ.

- Thống kê chi tiết tiền khí dung.

- Thống kê chi tiết hoàn thuốc.

- Thống kê chi tiết toa thuốc hủy.

14. Thống kê số buổi khám, bonus của bác sĩ nội bộ

 - Hiển thị thông tin số lượt khám, bonus của bác sĩ.

 - In Report.

 - Xuất report.

15. Thống kê xuất nhập tồn kho chẵn

 - Hiển thị thông tin số lượng nhập, số lượng xuất, số lượng tồn thuốc.

 - Tìm thông tin thuốc.

 - Xuất danh sách thuốc sang Excel.

 - In danh sách thuốc.

 - In danh sách thuốc sắp hết hạn.

16. Thống kê xuất nhập tồn kho lẻ

 - Hiển thị thông tin số lượng nhập, số lượng xuất, số lượng tồn thuốc.

 - Tìm thông tin thuốc.

 - Xuất danh sách thuốc sang Excel.

 - In danh sách thuốc.

 - In danh sách thuốc sắp hết hạn.

17. Thống kê nhập xuất kho chẵn

 - Hiển thị danh sách thuốc nhập, số lượng nhập, danh sách thuốc xuất, số lượng xuất.

 - In danh sách thuốc nhập.

 - In danh sách thuốc xuất.

18. Thống kê nhập xuất kho lẻ

 - Hiển thị danh sách thuốc nhập, số lượng nhập, danh sách thuốc xuất, số lượng xuất.

 - In danh sách thuốc nhập.

 - In danh sách thuốc xuất.

19. Quản lý chẩn đoán

 - Hiển thị danh sách chẩn đoán.

 - Thêm, xóa, sửa, cập nhật chẩn đoán.

 - Xuất danh sách chẩn đoán sang Excel.

20. Quản lý đăng nhập

 - Hiển thị danh sách thông tin đăng nhập.

 - Thêm, xóa, sửa, cập nhật, phần quyền cho tài khoản đăng nhập.

 - Xuất danh sách chẩn đoán sang Excel.

21. Quản lý danh sách phòng khám

 - Hiển thị danh sách phòng khám.

 - Thêm, xóa, sửa, cập nhật phòng khám.

 - Xuất danh sách phòng khám sang Excel.

22. Quản lý danh sách dịch vụ - Đối tượng khám bệnh

 - Hiển thị danh sách dịch vụ.

 - Thêm, xóa, sửa, cập nhật dịch vụ.

 - Xuất danh sách dịch vụ sang Excel.

 - Cấu hình tiền khám theo đối tượng

23. Quản lý danh sách toa mẫu

 - Hiển thị danh sách toa mẫu.

 - Xóa, sửa toa mẫu.

 - Xuất danh sách toa mẫu sang Excel.

24. Quản lý tham số

 - Hiển thị danh sách tham số.

 - Cập nhật giá trị tham số.

 - Xuất danh sách tham số sang Excel.

25. Quản lý danh sách mẫu in

 - Hiển thị danh sách mẫu in.

 - Cập nhật mẫu in.

 

II. Cấu hình cần trang bị (tham khảo):

Tham khảo cấu hình DTZSoft đề xuất và cung cấp: https://dtzsoft.com/1296/bao-gia-may-tinh-va-linh-kien_n.aspx

STT

Tên thiết bị

Mô tả

Cấu hình dự kiến

1

Máy chủ

(Khi sử dụng gói On-Premise) Sử dụng cài đặt phần mềm và quản trị dữ liệu

- CPU Xeon 3.1

- SDD 1 x 128GB (HĐH), HDD 2 x 1TB, RAM = 8GB/16GB

- HĐH: Windows Server 2012 R2 trở lên

- SQL Server 2016 trở lên

2

Máy trạm

Sử dụng nhập liệu

- CPU Core i3

- HDD 250GB,  RAM >= 4 GB

- HĐH: Window 7 trở lên

3

Bộ lưu điện

Lưu điện đề phòng cúp điện máy chủ, máy trạm nếu cần (Ưu tiên dùng cho máy chủ)

Công suất 500- 1000VA

4

Mạng LAN

Mạng ổn định, Các máy trạm thông với máy chủ.

 

6

Máy in

In phiếu kết quả, báo cáo, mã vạch.

Laser A4, Barcode, In thẻ bệnh nhân

7

Internet

Hỗ trợ xử lý từ xa qua qua TeamViewer, Anydesk, UltraViewer

 

8

Đầu đọc Barcode

Quét thông tin bệnh nhân từ toa thuốc, nhãn

 

 

Phần mềm DTZSoft xin gửi đến Quý khách hàng bảng chào giá chi phí Xây dựng, Cài đặt, Tích hợp, Tư vấn triển khai, thuê theo tháng phần mềm quản lý phòng khám như sau:

Phần mềm

Báo giá

Phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa nhi

Liên hệ

Phần mềm quản lý phòng khám ngoài giờ Liên hệ

 

Ghi chú: Bảng chào giá có thể thay đổi theo từng như cầu của khách hàng.

Một số hình ảnh phần mềm:

Màn hình đăng nhập hệ thống

 

Màn hình tiếp nhận bệnh nhân

 

Màn hình chỉ định dịch vụ

 

Màn hình cấp toa thuốc của bác sĩ

 

Biểu đồ tăng trưởng

 

Xem toa thuốc của bác sĩ

 

Màn hình hiển thị số thứ tự gọi khám bên ngoài phòng khám

 

Tùy theo nhu cầu phòng khám mà có nhiều màn hình chờ hiển thị số thứ tự khác nhau

 

Màn hình thu ngân thu tiền

 

Màn hình phát thuốc

 

Màn hình thống kê phiếu thu

  

Một số phòng khám đang sử dụng:

- Phòng khám nhi Thành Phố (Thủ Dầu Một - Bình Dương)

- Phòng khám nhi Thành Phố (Dĩ An- Bình Dương)

- Phòng khám nhi BS Huỳnh Tuấn Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Bình Thạnh - TP.HCM)

- Phòng khám Y Khoa Thành Phố (Thủ Dầu Một -  Bình Dương)

- Phòng khám nhi Bác Sĩ Của Con (Hà Đông - Hà Nội)

- Phòng khám TS.BS Đỗ Thị Tường Oanh - BV Phạm Ngọc Thạch (Quận 10 - TP.HCM)

- Phòng Khám TS.BS. Hồ Tấn Thanh Bình - Phó giám đốc Bệnh viện - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (Gò Vấp - TP.HCM)

- Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi Đăng Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (Q.12 - TP.HCM)

- Phòng khám nhi BS Nguyễn Vũ Xuân Trường - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Phú Nhuận - TP.HCM)

- Phòng khám Đức Trí - Bệnh viện Nhi Đồng 2, Đại học Y Dược TP.HCM (Q.7 - TP.HCM)

- Phòng khám Nhi Khoa Sài Gòn - Phước Bình (Bình Phước)

- Phòng Khám Biên Hòa Sài Gòn (Đồng Nai)

- Phòng khám nhi đồng & Nội tổng quát (Tây Ninh)

- Phòng khám Nhi Đồng (Tây Ninh)

- Phòng khám BS Bùi Thị Mai Phương - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Quận 10 - TP.HCM)

- Phòng khám BS Bùi Thị Mai Phương - BS Lê Kim Sang - Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Bệnh viện Quốc tế City (Tân Phú - TP.HCM)

- Phòng Khám Sản Nhi Sài Gòn – Bình Phước (Bình Phước)

- Phòng khám BS Nguyễn Thị Thanh Bình (Q.9 - TP.HCM)

- Phòng Khám TS.BS. Phan Tiến Lợi - Trưởng khoa tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (Gò Vấp - TP.HCM)

Xem thêm ..

 

Video thực tế phần mềm

Tiếp nhận bệnh nhân

 

Khám bệnh cấp toa

 

In toa thuốc, phát thuốc

 

Mọi chi tiết liên hệ:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM DTZSOFT

Địa chỉ: 33 Phan Văn Sửu, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại / Zalo / Viber: 0888 375 345 - 0903 006 805

Email: dtzsoft@gmail.com

Website: https://dtzsoft.com

Facebook: https://www.facebook.com/DTZSoft/