Báo giá phần mềm quản lý phòng khám DTZSoft

Phần mềm DTZSoft xin gửi đến Quý khách hàng bảng chào giá chi phí Xây dựng, Cài đặt, Tích hợp, Tư vấn triển khai, thuê theo tháng phần mềm quản lý phòng khám như sau:

 

Ghi chú: Bảng chào giá có thể thay đổi theo từng nhu cầu của khách hàng.