Báo giá phần mềm quản lý phòng khám DTZSoft

Phần mềm DTZSoft xin gửi đến Quý khách hàng bảng chào giá chi phí Xây dựng, Cài đặt, Tích hợp, Tư vấn triển khai, thuê theo tháng phần mềm quản lý phòng khám như sau:

Phần mềm

Báo giá

Phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa nhi

Liên hệ

Phần mềm quản lý phòng khám ngoài giờ Liên hệ

 

Ghi chú: Bảng chào giá có thể thay đổi theo từng như cầu của khách hàng.