Phần mềm quản lý phòng khám nhi DTZSoft - Tiếp nhận bệnh nhân