Phần mềm quản lý phiếu cân xe

Phần mềm quản lý cân sẽ lưu lại tất cả các thông tin liên quan đến lô hàng như ngày, giờ xe vào ra, tên chủ hàng, tên nhân viên trực cân, tên hàng hoá...

In thông tin phiếu cân nhanh chóng giúp công việc trở nên hiệu quả.

 

Mọi chi tiết liên hệ:

PHẦN MỀM DTZSOFT

Địa chỉ: 33 Phan Văn Sửu, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0903 006 805

Email: dtzsoft@gmail.com

Website: http://dtzsoft.com