Ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh

 Ngày 10/8/2017, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thành toán Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2017.

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thành toán Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2017. ảnh: moh.gov.vn

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Việc liên thông phần mềm giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội là giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường chất lượng bệnh viện, dịch vụ y tế;

Xây dựng đường dây nóng, website, diễn đàn để hỗ trợ khi cần thiết cho các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình trích chuyển dữ liệu;

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội, tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế tại các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành y tế đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, ngành đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám chữa bệnh và cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thanh toán Bảo hiểm Y tế giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế đã kết nối liên thông hệ thống thông tin y tế giữa 63 Sở Y tế, 63 cơ quan Bảo hiểm xã hội, 1.356 bệnh viện các tuyến, 704 cơ quan Bảo hiểm xã hội quận/huyện, 704 Trung tâm y tế huyện; 710 trung tâm y tế cơ quan xí nghiệp và 11.105 Trạm y tế xã, phường trên cả nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và hoàn thành thí điểm bệnh án điện tử 6 bệnh viện, thí điểm bảo hiểm tại 2 bệnh viện, triển khai hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và kết nối liên thông ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, Bảo hiểm y tế đạt trên 94%, thống nhất ban hành danh mục dùng chung phục vụ khám, chữa bệnh thanh toán Bảo hiểm y tế và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong Y tế dự phòng.

Đây là giải pháp đồng bộ, tập trung dữ liệu từ khâu tiếp nhận tại cơ sở y tế đến khâu giám định, thanh toán tại cơ quan Bảo hiểm Y tế, giúp cho việc quản lý toàn diện công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cải thiện tình trạng quá tải tại các bệnh viện, quá sức đối với bác sĩ và giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người bệnh; minh bạch hóa hoạt động khám, chữa bệnh, góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng thẻ, trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế là giải pháp đồng bộ, tập trung dữ liệu từ khâu tiếp nhận tại cơ sở y tế đến khâu giám định, thanh toán tại cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu chuẩn hóa và ban hành các danh mục dùng chung, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin về quản lý khám chữa bệnh và các cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác giám định và thanh toán Bảo hiểm y tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, chia sẽ kinh nghiệm về những khó khăn, bất cập tronng quá trình triển khai, đăc biệt là các vấn đề liên quan về mã thẻ, mã thuốc, vật tư tiêu hao, dịch vụ kỹ thuật... từ đó cùng thống nhất giải pháp trong công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế được thuận lợi.